Arboretumin vuosi

Kevät
Kesä
Syksy
Talvi
Sivujen valokuvat:
Antti Harkko
Merja Palin
Matti ja Erkki Frick
Kangasalan Kameraseura