Arboretum Frick

Tietosuoja

Tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Selosteessa kuvataan
miten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään minkälaisia henkilötietoja asiakkaista voidaan kerätä mihin tarkoituksiin asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

Rekisteriselosteet

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Arboretum Frick Oy
Kotihaantie 20
36200 Kangasala
Puhelin 045 1572 573
Sähköposti leila.frick (AT) sci.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Arboretum Frick Oy
Leila Frick
Kotihaantie 20
36200 Kangasala
Puhelin 045 1572 573
Sähköposti leila.frick (AT) sci.fi

Rekisterin nimi
Arboretum Frick Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä palveluista tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
(Yritys)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään arboretumfrick.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella tai muuten asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen tai asiakassuhteen alussa (kuvaukset).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Analytiikka ja markkinointi
Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin sekä Statcounteriin . Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluidenkehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin ja Statcounteriin.

Sivujen valokuvat:
Antti Harkko
Merja Palin
Matti ja Erkki Frick
Kangasalan Kameraseura