Sijainti

Arboretum sijaitsee kasvien menestysvyöhykejaossa II-III vyöhykkeiden rajalla

Pohjoinen leveys 61 astetta 26.746 minuuttia

Itäinen pituus 024 astetta 01.042 minuuttia

(Koodrinaatiojärjestelmä WGS84)

Keskilämpötila +4,2 C
Ajanjakson kylmin lämpötila -34,7C 1/1979
Ajanjakson lämpimin lämpötila +31,5C 7/1994
Vuotuinen sädemäärä 591mm
(suurin sademäärä elokuussa 79mm)
Lumen syvyys helmi/maaliskuun vaihteessa 36cm (syvimmillään)

Ilmastiedot vuosien 1971-2000 keskimääräisiä arvoja
(Ilmatieteenlaitos, Pälkäneen mittausasema)
Sivujen valokuvat:
Antti Harkko
Merja Palin
Matti ja Erkki Frick
Kangasalan Kameraseura