Arboretum Frick

Arboretum Frick herää

08/05/2022

Arboretum Frick herää

hello world!
08/05/2022

Arboretumin keväterveiset. Erkki ja Leila Frickin haastattelu.

Sivujen valokuvat:
Antti Harkko
Merja Palin
Matti ja Erkki Frick
Kangasalan Kameraseura